Stumpedyssevej 60, 3450 Allerød, Tlf.: 35104762
Hvorfor skovbørnehave

Vi synes der er rigtig mange gode grunde til at tage børnene med ud i naturen:


 • Plads, tid og ro til at lege

 • Rige førstehånds oplevelser og sansninger

 • Frisk luft og masser af lys

 • Mindre støj

 • Færre sygedage

 • Bedre motorik

 • Stor bevægelsesglæde

 • God mulighed for fordybelse

 • Mulighed for at følge børnenes spor og interesser

 • Mulighed for at undersøge og eksperimentere

 • Bedre sprogfærdigheder p.g.a. ro og tid og sammen om fælles tredje

 • Stimulation af kreativiteten, da naturen vækker nysgerrighed

 • Færre konflikter, da naturen er rummelig

 • Mere hensynsfuldhed og lydhørhed over for hinanden, da der ro og plads nok til det sociale

 • Opleve glæde og interesse for naturen

 • Forståelse for bæredygtighed og at værne om naturen

 • Gode muligheder for at udvikle viden, kunnen og vilje som styrker børnenes selvværdsfølelse og handlekompetence.


De grønne spirer har udviklet en naturkanon. Den viser også, hvad børn oplever i vores magiske Krudthus univers. Klik her.