Stumpedyssevej 60, 3450 Allerød, Tlf.: 35104762
Projekter


Hele huset planlægger i fællesskab et årshjul med de vigtigste begivenheder og fokuspunkter i løbet af dette år. Der vil typisk være et par temaer, vi vælger at arbejde sammen om i længere forløb, hvor vi rigtig kan fordybe os. Da vi er en Reggio-Emilio inspireret institution, ser vi undervejs hvad børnene bliver optaget, og prøver at give dem mulighed for at ”forske” videre i deres eget spor. Ofte beder vi forældrene om at bidrage med ideer, oplevelser eller ting hjemme fra.


De første måneder af 2017 havde vi fokus på nordisk mytologi. Vi arbejdede med historiefortællinger og fællesskaber og fordybelse i (kreative) aktiviteter. 

Hen over foråret har vi fokus på krop og bevægelse. Her opstartede BIB (børn i bevægelse) igen. Vi afholder vores årlige cykeluge og traditionsrige olympiade. Vi har i denne periode også ekstra fokus på fælleslege. Dette er for at styrke fællesskabet og danne nye relationer og venskaber blandt børnene.

Først på sommeren havde vi fokus på krible-krable dyr. Vi undersøgte insekter fra skovbunden og ’ketjer’ efter insekterne i søerne i Tokkekøb Hegn. Vi har haft et sciene-tema om vand, hvor vi bl.a. har lavet flyde/synke forsøg og undersøgt overfladespænding.

Til efteråret vil vores overordnet tema fortsat være naturen og science. Her vil vi også afholde vores årlige høstfest, hvor vi bl.a. høster egne afgrøder. 

De kommende skolebørn laver fællesaktiviteter ca. en gang om ugen hen over vinteren og i det tidlige forår.

I december har vi som altid besøg af Krudthusets nisser, der forhåbentlig lander med deres falskærm til vores lygtefest. Nisserne besøger alle vores børn hjemme, og laver skrækelig ulykker. Vi har julesamling, lave dekorationer, læse historier og pynter  Krudthus op - og så skal vi forhåbentlig ud at kælke.