Stumpedyssevej 60, 3450 Allerød, Tlf.: 35104762
Værdier

Vi arbejder ud fra TitiBo-gruppens fælles værdier, mission og vision. Læs mere på www.titibo.dk.
        Vores værdier er:


  •         Vi lytter til hinandenVi hjælper hinanden
  •         Vi ser muligheder
  •         Vi skaber livsglæde
  •         Vi respekterer hinanden
  •         og udvikler os sammen

Vi har tre nøgleord i Krudthus, som alle er meget vigtige for for os:

Venskaber- Natur - Bæredygtighed.Vi ved, hvor vigtigt det er at have venner som man kan lege med, respektere, blive klogere sammen med og udvikle sig sammen med.

Vi er i naturen  hver eneste dag. Børnene grundlæggende naturforståelse, mener vi, opnås i deres aktive leg og ophold i naturen.

Bæredygtighed er også vigtigt for os. Børnene skal lære ikke kun at vise omsorg og respekt for hinanden, men også at tage hensyn til og vise respekt for naturen. Det styrker vi, når børnene oplever glæden ved et rigt udendørsliv og samtidig har viden og færdigheder der styrker deres selvhjulpenhed, selvværd og lyst til at tage hensyn til naturen og miljøet.

Børnene skal også have erfaring med at kunne stille spørgsmål, eksperimenter og finde sammenhænge omkring naturfænomener (science)- for derved at udvikle deres handlekomptence. Vi øver os derfor i, ikke bare at give børnene svar på deres spørgsmål, men i at undre os sammen med børnene

Vores tre nøgle ord er den røde tråd i alt det vi oplever sammen med vores børnegrupper.

Begrebet ”mobning” er stort set ukendt hos os – hvis nogen driller er der altid et barn som kommer stormende og ved at snakke med de implicerede parter bliver konflikten hurtigt løst

Vi lærer nyt hver eneste dag vi befinder os i skoven, navne på dyr, træer, blomster og bitte små insekter.

Hvordan vinden lyder når vi er i en nåleskov og helt anderledes når vi er ude på de åbne vidder...

Børnene bliver meget hurtigt bevidste om f.eks aldrig at smide affald/madpapir fra sig.

Vi bruger skovens materialer eller genbrugsmaterialer til vores lege.

Vores gamle skovløber hus har vi selv istandsat. Vi har besøgt et utal af loppe markeder og efterhånden fået alt det, der skal til for at etablere en skovbørnehave.

Vi har muld toiletter.

Vi har meget fokus på at vi ikke bruger for meget vand.

Vi bruger miljøvenlig fyringsolie og bæredygtige rengøringsmidler.Vi har vores egen Krudthussang.