Stumpedyssevej 60, 3450 Allerød, Tlf.: 35104762
Velkomst


Krudthuset har sin egen opskrivningsliste. Børnene skrives op i den rækkefølge de melder sig til. Søskende har fortrinsret til pladserne.

Beslutninger om optagelse træffes af den daglige leder samt TitiBo-gruppens direktør.


Udmeldelse skal ske skriftligt til Krudthuset med minimum 1 måneds varsel til den sidste i måneden.


Skovbørnehaven Krudthus er en privat børnehave under Titibo-gruppen.

Vi er godkendt af Fredensborg kommune og modtager børn fra hele oplandet.

Krudthus har til huse i en gammel skovløberbolig med en meget stor have midt i Tokkekøb Hegn.

Børnehaven åbnede den 1. april 2008 med tre børn  - nu har vi i gennemsnit 38 dejlige børn.

Nye, interesserede forældre bedes skrive til på  Susanne.falk@titibo.dk, hvor man kan blive skrevet på vores venteliste.


Krudthuset har sin egen opskrivningsliste. Børnene skrives op i den rækkefølge de melder sig til. Søskende har fortrinsret til pladserne.


Vores fastnetnummer til HUSET: 3510 4762

Susanne Falk (ventelisteansvarlig): 2621 0342

Telefon til: GRÆSHOPPERNE: 6128 4995

Telefon til SOMMERFUGLENE: 3013 6129

Krudthus` åbningstid er alle ugens dage fra 7.00 til 17.00

Vi holder lukket 24.dec - 1. januar samt fredag efter Kristi himmelfartsdag.

Vi kan modtage børn fra 2 år og 9 måneder. Børnene optages efter alder. Søskende har dog fortrinsret.

Forældrebetalingen er i 2018:

for børn over 3 år 1850 kr.

for børn under 3 år 3550 kr.

Søskenderabt ydes fra bopæls-kommunen. Det er også i egen bopælskommune, man skal søge om fripladstilskud. Vi fratrækker søskenderabatter eller fripladstilskud i fakturaen til forældrene. Herefter opkræver vi rabatten/tilskudet hos bopælskommunen

Børnene er fordelt i to grupper efter alder og modenhed. Til hver gruppe er tilknyttet to til tre faste voksne.

Græshopperne: De yngste børn, som langsomt bliver vænnet til livet i den store skov. De opholder sig inde i huset i længere tid end de øvrige børn. Der får de opbygget venskaber, synger, tegner, maler og får lært en masse rim og remser. De bruger vores kæmpe store have til at lege i mens de andre er i skoven og bliver gradvist sluset ud i skoven via små ture til genkendelige steder. Her er der stor fokus på at blive selvhjulpen.

Den ande gruppe består af Guldsmedene og Sommerfuglene. De er for alvor ved at lære skovens mange muligheder og gemmersteder at kende. De kender reglerne for at færdes i skoven og er klar til større udfordringer både fysisk og mentalt. De går lange ture for at opleve skoven længere fra huset, med mulighed for at lege ved Donse og finde uopdaget legesteder.

Vi dyrker at være en god ven og at hjælpe hinanden.En gang om ugen i vinter halvåret er der ”skolegruppe” hvor de kommende skolebørn leger med tal og bogstaver, lærer nyt om verden, hinanden og sig selv. Her har vi ekstra fokus på samarbejde, opmærksomhed, fordybelse og kollektive beskeder. 

I sommerhalvåret har vi allesammen BIB  (Børn i bevægelse). Vi voksne skiftes til at sætte gang i diverse danse/gymnastik/lege øvelser, allle er med og musikken og glæden er høj!

Når vi kommer hjem fra skoven, har hver gruppe frugt-samling. Det er kl. 14.30 og her hører vi historie med relation til vores overordnede tema på det pågældende tidspunkt, og vi snakker om hvad vi har oplevet i løbet af dagen..

Vi har en meget velfungerende personale samarbejde samt en positiv og aktiv forældregruppe, som ofte er med os i skoven og som er en vigtig del af livet i Krudthus.